Wexford Town

Situated 25 km from The Horse & Hound Hotel. A delightful old town with narrow winding streets full of hidden treasures and places of interest. Wexford Town is rich in heritage and dates back to the early 900’s.
 
  • The Beautiful white sandy beach of Curracloe
  • Golf
  • Fishing
  • Horseriding
  • Shops/Cafes and both Traditional & Modern Bars
  • Johnstown Castle Gardens – Irish Agricultural Museum
  • Leisure Max – Tenpin Bowling
  • Cinema Complex
Hình ảnh có nhãn Activities

Liên Hệ

Địa chỉ

Horse & Hound Hotel,
Ballinaboola,
Foulksmills,
Co. Wexford,
Ireland
Y35 TW08

Điện Thoại

+353 51 428323

Email

info@horseandhoundhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 51 428323

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách